อัตราการเต้นของหัวใจคุณเมื่อออกกำลังกาย

     ระหว่างการออกกำลังกาย อัตราการเต้นของหัวใจคุณควรอยู่ในช่วงการเก็บตัว (เหมือนนักกีฬาเก็บตัว) คือจะมีการทำงานที่ระดับ 60 -85 %ของระดับสูงสุดเท่านั้น
     แล้วคุณจะหาช่วงเก็บตัวของหัวใจคุณได้อย่างไร: เอา 220 ตั้ง ลบออกด้วยอายุของคุณ จากนั้นนำมาคูณด้วย 0.6 เพื่อหาช่วงปลายของอัตราต่ำที่สุดในหัวใจคุณ และหาช่วงปลายที่สูงสุดของอัตราการเต้นของหัวใจคุณโดยคูณจำนวนข้างต้นด้วย 0.85
     ความแตกต่างของกิจกรรมก็จะมีระดับการเต้นของหัวใจที่แตกต่างกัน สำหรับกิจกรรมเบา ๆ เช่น การเดิน ราว 40 - 60 นาทีก็จะทำให้หัวใจเต้นที่ประมาณ 60 - 70 %ของอัตราสูงสุด หากคุณวิ่งเหยาะ หรือจอกกิ้ง ประมาณ 18 - 25 นาทีนั้นอัตราการเต้นของหัวใจเป็น 70 - 85 เปอร์เซนต์และเมื่อคุณวิ่งซัก 10 - 18 นาทีหัวใจคุณจะเต้นอยู่ที่ระดับเกือบสูงสุดทีเดียว

การคำนวณ
ถ้าคุณอายุ 20 ปี
ช่วงเก็บตัวของหัวใจคุณ (60-85 %)
      ค่าต่ำสุด = (220-20) X 0.6 = 120 ครั้ง/นาที
      ค่าสูงสุด = (220-20) X 0.8 = 170 ครั้ง/นาที
นั่นคืออัตราเต้นของหัวใจที่ 60 - 85% ของคุณ คือ 120-170 ครั้ง/นาที
หรือ จะพูดง่าย ๆ ก็คือ ที่100 % หัวใจของคุณเต้น = (120 X 100)/60 = 200 ครั้ง/นาที
      หรือ =(170 X 100)/80 = 200 ครั้ง/นาที
เมื่อเดิน (40-60 นาที) หัวใจคุณเต้นประมาณ 60 - 70 % = 120-140 ครั้ง/นาที
เมื่อวิ่งเหยาะ (18-25 นาที) หัวใจคุณเต้นประมาณ 70 - 85 % = 140-170 ครั้ง/นาที
และเมื่อคุณวิ่ง (10-18 นาที) หัวใจคุณเต้นเกือบ 100 % = เกือบจะ 200 ครั้ง/นาที
 


Copyright © 2000 E-sense Co.,Ltd.
99/4-5 Ratanachart Bldg. 4th Floor, Moo 8,
Bangna-Trad Rd., Bangkok 10260, Thailand


Reviewed: March 6, 2001