ดัชนีวัดความอ้วนใหม่สำหรับประเทศเอเซีย-แปซิฟิก

      ปัจจุบันมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับความอ้วนเหมาะสำหรับประเทศในแถบยุโรป และอเมริกาเหนือเป็นอย่างดี แต่เขาก็ยังห่างไกลกับความเป็นจริงในเรื่องความอ้วนของชาวเอเซีย และประชาชนหมู่เกาะแถบทะเลแปซิฟิก ตามที่ศาสตราจารย์ พอล ซิมเมต ผู้ร่วมเป็นประธานตามคำเชิญของคณะกรรมการระหว่างประเทศด้านความอ้วน ซึ่งการประชุมมีขึ้นเมื่อไม่นานนี้ ณ ฮองกง

      คณะกรรมการรวมทั้งคณะผู้แทนจากประเทศจีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น ออสเตรีย และเกาหลี ได้ร่วมก้นทำงานอย่างใกล้ชิดตลอดปีที่ผ่านมากับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่าง ๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ดัชนีบ่งชี้ถึงความอ้วนตัวใหม่นี้กล่าวไว้ในหนังสือ เอเซีย-แปซิฟิก เปอร์สเปกทีฟได้กำหนดนิยามความอ้วน และวิธีบำบัดรักษา สาเหตุโดยทั่วไปที่ทำให้อ้วน

      การวิจัยในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าความอ้วนมีความสัมพัฯธ์กับภาวะความเจ็บป่วย เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคหลอดเลือดหัวใจ แนวโน้มมักเกดขึ้นกับคนเอเซียที่มีค่า BMIต่ำในเอเซีย ซึ่งศาสตราจารย์ ซูจิ อินอูผู้ร่วมเป็นประธานของคณะกรรมการและประธานสมาคมเพื่อการศึกษาเรื่องของความอ้วนนานาชาติ (IASO) บีเอ็มไอ (BMI ย่อมาจาก Body Mass Index หรือดัชนีมวลกาย) ซึ่งคำนวณได้จากน้ำหนักของคุณในหน่วยกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูงยกกำลัง2ในหน่วยเมตร ค่า BMI สูงแสดงให้เห็นว่าคุณมีน้ำหนักมากและอ้วน

      คนในแถบเอเซียไม่ค่อยสนใจกับการมีน้ำหนักเกินมากเท่าไรนัก ดังนั้นเราก็มีแนวโน้มของการสะสมไขมันมากช่วงท้องมากโดยไม่มีการเปลี่ยนไปเป็น ไขมันในส่วนอื่นๆ แต่เขาเหล่านั้นยังคงเสี่ยงต่อการเกิดโรคอยู่

      จากคำแนะนำใหม่นี้ ให้ค่าของบีเอ็มไอของชาวเอเซียนคือ 25 เมื่อเทียบกับสากลขององค์การอนามันโลกจะอยู่ที่ 27 วัยผู้ใหญ่ของชาวเอเซียคือ 23 หรือมากกว่านั้นคุณควรพิจารณาโดยปกติควรอยู่ที่ 18.5 ถึง 22.9

      เราไม่ควรคอยให้ค่าบีเอ็มไอสูงเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้หรือคัดออฟ จากคำกล่าวของศาสตราจารย์ อับดุล คาดิส ฮาลิด อธิการบดีมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลคีบานสานในมาเลเซียและสมาชิกในคณะกรรมการ เราควรลงมือทำในเบื้องต้นก่อนที่จะมีความเสี่ยงเป็นโรค ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยถึงการระบาดของโรคอ้วนแถบนี้ โดยมีการประมาณไว้ว่าจะมีประชากรมากกว่า 130 ล้านคนทั่วทั้งเอเซีย-แปซิฟิกจะเป็นโรคอ้วนภายในปี 2010 จากคำกล่าวของศาสตราจารย์ ซิมเม็ต นี้ถือเป็นข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งทีเดียว

      ศาสตราจารย์ เอียน คาเธอร์สันของประเทศออสเตรเลียหนึ่งในกรรมการเฉพาะกิจด้านโรคอ้วน(ITFO) กล่าวว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเกี่ยวกับความอ้วนคาดการณ์ว่าจะกลายเป็นปัญหาหลักของรัฐบาลและสังคม


Copyright © 2000 E-sense Co.,Ltd.
99/4-5 Ratanachart Bldg. 4th Floor, Moo 8,
Bangna-Trad Rd., Bangkok 10260, Thailand


Reviewed: March 14, 2001